دفتر نمايندگي ولي فقيه در امور اهل سنت استان هرمزگان
<%=SiteTitle%> <%=SiteSubTitle%>
 
آنكه در دين خدا تفقّه كند، خداوند همّ و غمش را كفايت مي كند و از آنجاكه به حساب نمي آورد، روزيش دهد . ( پيامبر خدا صلي الله عليه و آله )