دفتر نمايندگي ولي فقيه در امور اهل سنت استان هرمزگان
  Softwares

 


  Softwares

 


  نماز جمعه اهل سنت

شیوه نگرش والدین بر تربیت فرزندان موثر است
شیخ عبدالرحیم خطیبی در خطبه های نماز جمعه، ضمن بیان اینکه شیوه نگرش والدین بر تربیت فرزندان موثر است، گفت: والدین باید فرزندان نیکو تربیت کنند.
شکرگزاری عامل اساسی فزونی نعمت
شیخ محمد محبت نیا در خطبه های نماز جمعه شکرگزاری نعمت های بیشمار الهی را عامل اساسی فزونی نعمت بیان کرد.
چنگ زدن به ریسمان محکم الهی از اصول تغییر انسان
حمزه ملاحی پوردر جمع نمازگزاران جمعه گفت: چنگ زدن به ریسمان محکم الهی و استحکام بخشیدن به ارتباط انسان با پروردگار از اصول اشاره شده در قرآن در باب تغییر انسان است.
صلح حدیبیه پیمان رسول الله با بت پرستان قریش
شیخ عیسی ملاحی در خطبه های نماز جمعه با اشاره به آیات قرآن گفت: صلح حدیبیه که نشان از پیمان پیامبر(ص) با بت پرستان قریش داشته، به دلیل جلوگیری از توطئه دشمنان و مشرکان علیه مسلمانان بود.
رضایتمندی از خود یکی از شاخصه های زندگی عزتمندانه است
شیخ حمزه ملاحی پور در خطبه های نماز جمعه، رضایتمندی از خود در طول زندگی را از شاخصه های یک زندگی عزتمندانه معرفی کرد.
تهذیب نفس مهمترین عامل فلاح و رستگاری انسان
شیخ عبدالرحیم خطیبی در خطبه های نماز جمعه، تهذیب نفس را مهمترین عامل نجات انسان از رذائل اخلاقی و آتش جهنم معرفی کرد.
شایعه پراکنی یکی از ابزار شیطان است
شیخ محمد عقیل رضوانی در خطبه های نماز جمعه، شایعه پراکنی را یکی از ابزار شیطان و خبائث درونی بیان کرد.
انفاق، مقوله ای برای آزمودن ثروتمندان است
شیخ قلندری در خطبه های نماز جمعه گفت: همانگونه که خداوند نیازمندان و فقرا را با فقر و تنگدستی آزموده، ثروتمندان را نیز با انفاق آزمایش می­کند.
شکرگزاری از مصادیق مهم تقوا است
شیخ طیب خنجی در خطبه های نماز جمعه شکرگزاری را از مصادیق مهم تقوا بیان کرد.
نگاه مکملانه نسبت به هم نوع از آموزه های قرآنی دین مبین اسلام است
عبدالعزیز دریایی در جمع نمازگزاران جمعه، گفت: از آموزه های قرآنی این است که انسان ها همه مخلوقات را در نظام آفرینش ، همکار خود دانسته و به یکدیگر نگاه مکملانه داشته باشند.
Back   1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10   Next