دفتر نمايندگي ولي فقيه در امور اهل سنت استان هرمزگان
  اخبار دفتر هرمزگان

خطبه نماز جمعه اهل سنت میناب
خداوند متعال زمین را نعمت بزرگی برای ما قرار داده
خطبه های نماز جمعه اهل سنت بندر کنگ
خداوند برای انجام دهنده عمل صالح جایگاه و مقام والایی را اختصاص داده است و انسان را به آن تشویق میکند .
خطبه های نماز جمعه اهل سنت پارسیان
مرگ و زندگی در ید قدرت اوست ویکی از اهداف آفرینش و زندگی و مرگ انسانها ، آزمایش آنان در برابر نعمت هاییست که خداوند در طول زندگی در اختیار آنان قرار داده است.
Back   1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10   Next