دفتر نمايندگي ولي فقيه در امور اهل سنت استان هرمزگان
  اخبار دفتر هرمزگان

کسانی می توانند حس اخوت را در یکدیگر به وجود بیاورد که مومن باشد
وقتی که ما صداقت داشته باشیم صفت برادری در ما به وجود می آید
تیزهوش و زیرک کسی است که حساب نفس را داشته باشد
همیشه با حق باشیم و حق را همراهی کنیم
همدیگر را یاری کنیم تا خداوند ما را یاری کند
عبادت موجب قربت بندگان به خدای متعال
از رحمت خدا ناامید نشوید که جز کافران کسی از رحمت خدا ناامید نمیشود
ما به نظاممان و ملتمان اعتماد داریم و پیرو رهنمود های رهبر فرزانه هستیم
الگو و سرمشق بودن حضرت ابراهیم برای امت اسلام
باید محبت خداوند را بر محبت همه چیز ترجیح داد حتی محبت فرزند دلبند
ايمان در گرو طاعت وعمل صالح
رابطه «ایمان» و «عمل صالح» رابطه «درخت» و «میوه» است
همانطور که انسان به لحاظ مادی نیازهای جسمانی دارد، به لحاظ روحی نیز نیازهایی دارد
امروزه بسیاری از روان شناسان دریافته اند که دعا، نماز و داشتن یک ارتباط محکم به خالق هستی، اضطراب، افسردگی، نگرانی، تشویق و ترس را که زمینه ساز بسیاری از بیماری های روحی است
این ایام ، ایام با برکت است باید در این ایام شادی و سرور در جامعه مسلمین برقرار باشد
اسلام به ما دستور داده است که با ارحام صله کرده و با دوست و فامیل قهر نباشیم
فلسفه و حکمت حج فهم واقعی از دین وعبادت،تقویت ایمان خودانسان و همدردی امت اسلام است
در حج هم تحول در خود انسان و تقویت بعد فردی اتفاق می افتد و هم تقویت و قدرت بخشی به امت اسلامی با وحدت و اخوت ، و هم حل مشکلات و چاره سازی مشکلات جهان اسلام
Back   3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12   Next