دفتر نمايندگي ولي فقيه در امور اهل سنت استان هرمزگان
  مغرور شدن به عبادت شایسته نیست

تاریخ انتشار: 1398/5/5
کد خبر: 60989
Print
Rss Services


امام جمعه اهل سنت جاسک:
مغرور شدن به عبادت شایسته نیست
امام جمعه اهل سنت جاسک گفت: خداوند انسان را اشرف مخلوقات قرار داده و هدف از خلقت فرمانبرداری از فرامین خداوند است.

امام جمعه اهل سنت جاسک گفت: خداوند انسان را اشرف مخلوقات قرار داده و هدف از خلقت فرمانبرداری از فرامین خداوند است.

به گزارش روابط عمومی دفتر امور اهل سنت هرمزگان ، شیخ محمد عقیل شیهك زهی در خطبه های نماز جمعه جاسک با اشاره به خلقت انسان و هدف از آن گفت: دنیا برای همه انسان هامحل امتحان است برای تمام انسان ها و هرچه در به کاریم همان را درو خواهیم کرد وی افزود:خداوند انسان را موجودی اجتماعی خلقت کرده