دفتر نمايندگي ولي فقيه در امور اهل سنت استان هرمزگان
  اگر مسلمانان به وحدت برسند به قدرت بزرگی تبدیل خواهند شد

تاریخ انتشار: 1398/5/13
کد خبر: 61034