دفتر نمايندگي ولي فقيه در امور اهل سنت استان هرمزگان
  ضرورت تبیین بیانیه گام دوم انقلاب

تاریخ انتشار: 1398/5/14
کد خبر: 61045
Print
Rss Services


در دیدار جمعی از علمای اهل سنت هرمزگان با نماینده ولی فقیه عنوان شد:
ضرورت تبیین بیانیه گام دوم انقلاب
در دیدار جمعی از علمای اهل سنت هرمزگان با نماینده ولی فقیه بر ضرورت تبیین بیانیه گام دوم انقلاب تاکید شد.

در دیدار جمعی از علمای اهل سنت هرمزگان با نماینده ولی فقیه بر ضرورت تبیین بیانیه گام دوم انقلاب تاکید شد.

به گزارش روابط عمومی دفتر امور اهل سنت هرمزگان،در این دیدار صمیمی که شیخ سید عبدالجلیل قتالی ، شیخ محمد صالح پردل ، شیخ عبدالک