فضایل روز جمعه واهمیت قدس پایتخت سرزمین فلسطین
تاريخ:1396/9/19 بازديد: 374
مامسلمانان این حرکت آنها رامحکوم وبه آنها اعلام می کنیم که به یار خداوند قدس پایتخت سرزمین فلسطین وقبلگاه اول جهان اسلام است


به گزارش روابط عمومی دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت استان هرمزگان نماز جمعه اهل سنت چهچکور به امامت جناب شیخ طیب چمردانی برگزار گردیدایشان در خطبه های نماز جمعه از فضیلت روز جمعه بیان کردند و گفت : طبق حدیث پیامبر  بهترین روزی که خورشید  درآن طلوع     کرد روز جمعه هست زیرا دراین روز خلقت آدم وروز ورود آدم  به بهشت وروز خروج آدم از بهشت هست.شیخ چمردانی در ادامه افزود : کسی  که به نحو احسنت  وضو بگیر و سپس به سمت مسجد حرکت کند ودرهنگام ایراد خطبه آرام بنشیند وگوش به خطبه بدهد   واز سخن بیهوده بپرهیزد خداوند گناهان مابین دو جمعه و سه روز اضافه آن شخص را می آمرزد.امام جمعه اهل سنت روستای چهچکور در ادامه گفت : قدس ناموس امت اسلامی  و اولین قبل گاه مسلمانان  وایستگاه اسرا ء ومعراج حضرت  رسول  هست لذا قدس  پایتخت  سرزمین فلسطین  وخط قرمز  جهان اسلام است  و خیانت بعضی  از سران در حق قدس نه تنها واقعیتها را تغییر نمی دهد بلکه باعث بیداری  جهان اسلام  از خواب غفلت می شود  و همه متوجه این خطر بزرگ بنام اسرائیل شده اند   خطری که لکه ننگ وتاریک یعنی اسرائیل لعین باحمایت شیطان بزرگ وهم پیمانان آنها  نشانه رفته اند و باید ما نسبت به این موضوع آگاهی های خود را بالا برده و خود را آماده کنیم .ایشان در ادامه گفت : مامسلمانان این حرکت آنها رامحکوم وبه آنها اعلام می کنیم که به یار خداوند قدس پایتخت سرزمین فلسطین  وقبلگاه اول جهان اسلام است  و خواهد بود وبه زودی زود روی آرامش  آسایش را به خود خواهد دید به اذن واراده الله تبارک وتعالی .