نخستین اردوی مدرسین خواهر مدارس علوم دینی خواهران اهل سنت استان هرمزگان
تاريخ:1397/10/2 بازديد: 273


به گزارش روابط عمومی دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت هرمزگان ،25 نفر از مدرسین خواهر مدارس علوم دینی در اردوی آموزشی و تفریحی  که به همت دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت هرمزگان برگزار شده بود شرکت کردند ،در این اردوی دو روزه خواهران در جلسه ای  با شیخ عبدالرحیم خطیبی دیدار  کرده و از سخنان ایشان بهره بردند.شیخ عبدالرحیم خطیبی در جمع مدرسین خواهر اهل سنت به ضرورت آگاهی در برابر دسیسه ی های جنگ نرم دشمن و شبیه خون فرهنگی تاکید کرده و نقش با نوان در را در حفظ فرهنگ اسلامی و تربیت نسلی متدین مهم و ضروری شمرد .در ادامه خواهران از پارک جنگلی حرا و همچنین کتابخانه ی مدرسه ی کمالیه دیدن کردند.