خانواده، مقوله اول در آموزش مسئولیت پذیری به فرزندان
تاريخ:1398/7/17 بازديد: 59
شیخ محمد بویه در خطبه های نماز جمعه، خانواده را اولین عامل موثر در آموزش مفاهیم دینی بویژه مسئولیت پذیری به فرزندان، تلقی کرد.به گزارش روابط عمومی دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت استان هرمزگان، شیخ محمد بویه، خطیب جمعه اهل سنت شهرستان بستک در خطبه های نماز جمعه در جمع نمازگزاران جمعه، دوازدهم مهرماه، ضمن ضمن تبریک هفته ناجی به تمام سبز قامتان نیرو انتظامی، بیان کرد: از منظر اسلام خداوند متعال در برابر هر نعمتی، مسئولیتی را بر عهده انسان قرار داده است.وی با اشاره به اینکه خداوند متعال به میزان مسئولیت ها، از انسان بازخواست خواهد نمود، خاطر نشان شد: امر مهم در انجام مسئولیت ها شناخت کافی از آن مسئولیت و انجام به موقع و صحیح آن است.شیخ بویه ضمن بیان اینکه افراد جامعه باید در قبال همدیگر احساس مسئولیت داشته باشند، تصریح کرد: مسئولیت پذیری در جامعه از جمله مسائل بااهمیت بوده که باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.خطیب جمعه بستک عنوان کرد: مسئولیت پذیری را از درون خانواده باید آموزش داد تا به جامعه سرایت پیدا کند.وی در پایان خطبه با بیان اینکه امنیت و مسئولیت از مسائل مهم جامعه اسلامی دانست، از اقدامات شایسته نیروی ناجا در راستای تأمین امنیت کشور تقدیر و تشکر کرد.