نرمی و عدم سنگدلی از شاخصه های خطبه پیامبر(ص)
تاريخ:1398/8/8 بازديد: 64
سید عبدالباعث قتالی در خطبه های نماز جمعه، نرمی و عدم سنگدلی را از شاخصه های خطبه پیامبر(ص)، بیان کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت از هرمزگان، سید عبدالباعث قتالی، خطیب جمعه اهل سنت بندر خمیر استان هرمزگان در خطبه های نماز جمعه، سوم آبان ماه، ضمن دعوت و توصیه مردم به تقواو خشیت الهی، به بررسی ویژگی های خطبه های پیامبر(ص) در جمع مردم پرداخت.وی وجود جدیت در خطبه پیامبر(ص) و نرمی و عدم سنگدلی را از شاخصه های اصلی و اساسی خطبه های پیامبر(ص) بیان کرد.خطیب جمعه بندرخمیر همچنین به فضیلت علم از دیدگاه شافعی پرداخت و گفت: کسب علم حتی از نماز های نافله هم بهتر بوده و شخصی که قصد آبادانی دنیا و آخرت را دارد ناچار به یادگیری علم است.وی ضمن اشاره به سه گروه اصلی که خداوند دعای آنها را اجابت می کند، خاطر نشان کرد: جهاد در راه خدا، ازدواج برای دوری از گناه، برده ای که برای آزادی خویش پیمان می بندد، از موارد اصلی اجابت دعا در سه گروه ذکر شده است.شیخ قتالی در پایان خطبه نماز جمعه، ضمن توصیه مردم به نرمی و مهربانی، فضیلت کسب علم از انجام نماز های نافله را بیشتر بیان کرد.
سید عبدالباعث قتالی، خطیب جمعه اهل سنت بندر خمیر استان هرمزگان در خطبه های نماز جمعه، سوم آبان ماه، ضمن دعوت و توصیه مردم به تقواو خشیت الهی، به بررسی ویژگی های خطبه های پیامبر(ص) در جمع مردم پرداخت.وی وجود جدیت در خطبه پیامبر(ص) و نرمی و عدم سنگدلی را از شاخصه های اصلی و اساسی خطبه های پیامبر(ص) بیان کرد.خطیب جمعه بندرخمیر همچنین به فضیلت علم از دیدگاه شافعی پرداخت و گفت: کسب علم حتی از نماز های نافله هم بهتر بوده و شخصی که قصد آبادانی دنیا و آخرت را دارد ناچار به یادگیری علم است.وی ضمن اشاره به سه گروه اصلی که خداوند دعای آنها را اجابت می کند، خاطر نشان کرد: جهاد در راه خدا، ازدواج برای دوری از گناه، برده ای که برای آزادی خویش پیمان می بندد، از موارد اصلی اجابت دعا در سه گروه ذکر شده است.شیخ قتالی در پایان خطبه نماز جمعه، ضمن توصیه مردم به نرمی و مهربانی، فضیلت کسب علم از انجام نماز های نافله را بیشتر بیان کرد.