رضایتمندی از خود یکی از شاخصه های زندگی عزتمندانه است
تاريخ:1398/8/8 بازديد: 72
شیخ حمزه ملاحی پور در خطبه های نماز جمعه، رضایتمندی از خود در طول زندگی را از شاخصه های یک زندگی عزتمندانه معرفی کرد.به گزارش روابط عمومی دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت استان هرمزگان،شیخ حمزه ملاحی پور، خطیب جمعه اهل سنت مسجد جامع بندر تیاب، استان هرمزگان در خطبه های نماز جمعه، سوم آبان ماه، ضمن دعوت نمازگزاران به تقوای الهی که اصل وبنیان وساختار هر عمل خیری هست، به بیان شاخصه های رسیدن به زندگی عزتمندانه با توجه به آیات قرآن پرداخت.وی با اشاره به آیه « فاصبِرعَلَى مَا یَقُولُونَ» بیان کرد: خدا راز یک زندگی خوب و فرد خوشبخت را صبر در برابر سخنان مخالفین معرفی می کند.خطیب جمعه بندرتیاب در ادامه خطبه به آیه « وَلَا تَمُدَّنَّ عَینَیکَ إِلَى َا مَتَّعنَا بِهِ  ازواج ا مِّنهُم زَهرَهَ ٱۡحَیَوه ٱلدُّنیَا لِنَفِنَهُم فِیهِ وَرِزقُ رَبِّکَ خَیر وَأَبقَى؛ و به نسبت داشته های مردم هم بی توجه باش و به داشته های خودت راضی باش و بلکه آن را به بهترین تبدیل کن، به نسبت داشته هایت راضی باش و به جای آنکه به مردم توجه کنی به خودت توجه کن.» استناد کرد و شرافتمندی، رضایتمندی از خود را از موارد یک زندگی عزتمندانه برشمرد.