دفتر نمايندگي ولي فقيه در امور اهل سنت استان هرمزگان
  Latest News

دیدار نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان با خانواده مرحوم شیخ نیک بنیاد امام جمعه سابق گچین
امروز وظیفه شما روحانیون و جوانان اهل سنت است که از مذهب شافعی در منطقه دفاع نمایید.
خطبه های نماز جمعه اهل سنت بندر کنگ
خداوند برای انجام دهنده عمل صالح جایگاه و مقام والایی را اختصاص داده است و انسان را به آن تشویق میکند .
خطبه های نماز جمعه اهل سنت پارسیان
مرگ و زندگی در ید قدرت اوست ویکی از اهداف آفرینش و زندگی و مرگ انسانها ، آزمایش آنان در برابر نعمت هاییست که خداوند در طول زندگی در اختیار آنان قرار داده است.
Back   3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12   Next