دفتر نمايندگي ولي فقيه در امور اهل سنت استان هرمزگان
  Softwares

 


  Softwares

 


  Softwares

 


  درباره ما
-(25 Body)  Print

معرفي دفترنمايندگي ولي فقيه درا مور اهل سنت استان هرمزگان


دفتر نمايندگي ولي فقيه در امور اهل سنت استان با محوريت و مسئوليت نماينده محترم ولي فقيه در استان هرمزگان ، حضرت آيت الله نعيم آبادي، منشاء خدمات ، برکات و دستاوردهاي زيادي در عرصه هاي گوناگون بوده است. به منظور تحقق اهداف مقدس قرآن و اسلام از آيينه ناب تفکرات ناب نبي گرامي اسلام محمد مصطفي)ص ( و با رويکرد سياستگذاري بر اساس وحدت اسلامي و ملي در جهت حفظ کرامت والاي انساني و ترويج فرهنگ جامع و پايدار شريعت خاتم الانبياء)ص ( و همچنين نهادينه کردن آرمانهاي مترقي انقلاب اسلامي، برگرفته از منشور بنيانگذار خلاق آن خميني کبير)ره( و تداوم خط آن توسط رهبر فرزانه و معظم انقلاب اسلامي حضرت آيت الله العظمي خامنه اي)مدظله العالي( در حال فعاليت مي باشد. دفتر نمايندگي ولي فقيه در امور اهل سنت استان هرمزگان در عرصه هاي فرهنگي، اجتماعي و مذهبي در حال خدمت رساني به جامعه بزرگ و ارزشمند اهل سنت مي باشد. اين نهاد در طي اين مدت در جهت نيل به اهداف نظام و همکاري ستودني علماء، روحانيون، مدارس و مردم هرمزگان توانسته است گام هاي ارزشمندي را بردارد که ثمره آن در جامعه اهل سنت نمايان است.